İtalya’nın Atlante Banka Fonu Büyük Bir Yük Üstlenecek-web 2017-05-21T13:26:59+00:00

İtalya’nın Atlante Banka Fonu Büyük Bir Yük Üstlenecek

Olga Üçöz

Finansman Müdürü
Hayat Varlık Yönetim A.Ş.

Nisan 2016

Geçen hafta kurulmuş Atlante fonu, hem İtalyan bankaların hisselerini, hem de tahsili gecikmiş alacaklarını satın alabilecek.

İtalyan bankalarının, borcunu ödeyemeyen müşterilere verdikleri kredi tutarı 200  milyar Euro olup; bunlardan 85 milyar Euro’luk kısmının karşılığı ayırılmamış. Diğer bir deyişle, geri ödenmesi ihtimali düşük olan krediler de dahil edilirse bu
tutar, 360 milyar Euro’ya ulaşıyor.

Atlante’nin özsermayesi ise, sadece 5 milyar Euro.

Daha önce açıklanan tahsili gecikmiş alacakların menkul kıymetleştirme (seküritizasyon) planının, bankaların tahsili gecikmiş alacaklardan kurtulmasında önemli bir rol oynayacağı beklenmektedir. Bu plan, özel sermaye şirketlerinin tahsili gecikmiş alacak portföylerine verdiği fiyat ve satıcı banka beklentileri arasındaki farkı kapatmaya yardımcı olabilecek. Ancak seküritizasyonun ve  Atlante fonunun birbirini nasıl etkileyeceği henüz net değil.

Atlante, seküritizasyon işlemlerine katılarak, diğer özel yatırımcıların katılımını da teşvik edebilir. Atlante, 70 milyar Euro’ya kadar tahsili gecikmiş alacak satın  almak için seküritizasyonların daha riskli dilimlerine özsermayesinden 2-3 milyar Euro’yu yatırabilir. Kurumsal yatırımcılar ise daha az riskli dilimlere yönelir.

Piyasa uzmanlarına göre, özel sermaye yatırımcıları %25-30 dolaylarında getiri  hedeflerken, Atlante ise tahsili gecikmiş alacak yatırımlarından %6 -10  dolaylarında getiri hedefliyor.

Aynı zamanda teminatların icradan satın alınmasını düzenleyen iflas kanununun yeniden düzenlenmesi odak noktasına dönüştü. Bir KPMG Ortağına göre, iflas kanunu önemli başlık olup, teminatlı İtalyan tahsili gecikmiş alacaklarının diğer  ülkelere göre daha iskontolu fiyattan işlem görmesi iflas ve uygulamadaki  zorluklardan kaynaklanmaktadır.

Kaynak:   “Italy’s Atlante Bank Fund Shoulders Big Burden”, Financial Times

www.hayatvarlik.com’da yayımlanan tüm yazı ve fotoğrafların her hakkı saklıdır.
Kaynak belirtilerek kullanılması için izin alınması zorunludur. İzinsiz kısmen
veya tamamen kullanılamaz. www.hayatvarlik.com’da bulunan makalelerde
belirtilen görüş ve değerlendirmeler yazarın kendisine aittir.