Yunanistan’da Varlık Yönetim Sektörlerinin Hukuki Alt Yapısını Kurdu-web 2017-05-21T13:28:30+00:00

Yunanistan da Varlık Yönetim Sektörünün Hukuki Alt
Yapısını Kurdu

Olga Üçöz

Finansman Müdürü
Hayat Varlık Yönetim A.Ş.

Ocak 2016

Yunanistan’daki Tahsili Gecikmiş Alacaklar İçin Yeni Mevzuat

Yunanistan tahsili gecikmiş alacaklar yönetimine yönelik yeni mevzuatı devreye aldı. Bu dönemde Yunanistan’da tahsili gecikmiş alacaklar yönetimi  ile ilgili mevzuatın çıkması bankaların ihtiyaç duyulan sermaye ve kaynaklarının serbest bırakılmasına ve etkin tahsili gecikmiş alacaklar piyasasının oluşmasına yol açması bekleniyor.

Taraflar ve Yetkileri

Yeni mevzuat Şubat 2016’ya kadar bireysel, teminatlı, KOBİ kredileri ve Yunanistan devleti tarafından kefalet verilmiş krediler için geçerli olmayacak. Bu tür krediler için ayrıca mevzuat hazırlanacak.

Mevzuata göre tahsili gecikmiş alacakların satın alımı ve yönetimi, sadece bu  işlerle uğraşan, anonim şirket şeklinde Yunanistan’da veya Avrupa Ekonomik  Alanında (Yunanistan’da faal iştiraki varsa) kurulmuş ve Yunanistan Merkez Bankası tarafından lisans verilmiş şirketler tarafından yapılabilecek.  Yunanistan Merkez Bankası’nın lisansı üç kişilik komitenin kararına istinaden veriliyor. Tahsili gecikmiş alacaklar yönetim şirketlerinin sermayesinin herhangi bir zamanda 100.000 Euro’nun altına düşmemesi şart
olarak belirlendi.

Yunanistan’da şimdiye kadar alacak yönetimi konusu sadece menkul kıymetleştirme çerçevesinde düzenlenmişken, yeni mevzuat ile tahsili gecikmiş alacak takibini yapabilen banka dışı hizmet şirketlerine yol açılmış oldu. Tahsili gecikmiş alacak yönetim şirketleri, tahsil etme, yapılandırma,
icra ve hukuki takip gibi, alacak haklarına yönelik bankanın alabileceği tüm aksiyonları alabilecekler.

Kredi kuruluşları ve iştirakleri, veya tahsili gecikmiş alacakları satın almak  için kurulan şirketler, tahsili gecikmiş alacakları satabilecek ve bunları sadece diğer kredi ve finans kuruluşları ve tahsili gecikmiş alacakları satın almak için kurulan şirketler satın alabilecek.

Alacak Satışı Geçerliliği

Tahsili gecikmiş alacak yönetim şirketlerine temliği uygun görülen dosyalar,  tahsili 90 günü gecikmiş alacaklar ve aynı borçlunun tahsili gecikmemiş alacaklardır.

Yeni mevzuat ile tahsili gecikmiş alacak satışları, kredi sözleşmelerindeki “temlik edilememe” şartına rağmen geçerli olacak. Tahsili gecikmiş alacak temlik sözleşmesi tescil ediliyor olsa da, temliğin geçerli olması için borçluya bildirilmesi gerekecek. Veri koruma kanunu açısından, alıcıya istisna tanınmamış: alıcı hem ilgili verilerin işlenmesini borçlulara bildirecek, hem Veri Koruma Kurumu ile dosyalarını tescil edecek.

Borçlu Koruması

Tüketici koruma kanunu, veri koruma kanunları ve tahsili gecikmiş alacak davranış kuralları hem tahsili gecikmiş alacakları satın alan, hem onları yöneten şirketler için geçerli olacak. Yeni kanuna göre, alacak temliği  borçlunun durumunun kötüleşmesine yol açmamalı. Ayrıca, daha önce menkul kıymetleştirme çerçevesinde düzenlenmiş kişisel veri ve gizlilik ile ilişkin sınırlamalar geçerli olacak.

Dikkate Alınması Gereken
Geri alma riskine yol açan acz durumlarında itiraz edilmeme konusunun düzenlenmemiş olması, nihai hissedarların bildirilere dahil edilmemesi ve dolaylı hissedar konusunun düzenlenmemiş olması, borçlunun mahsup talepleri, özellikle devlet bankaları için satış fiyatının nasıl belirleneceğinin düzenlenmemiş olması, alacakları satın alabilecek kredi ve finans kuruluşlarına yönelik Yunanistan’da kurulu olma şartının olmaması ve vergi istisnaların düzenlenmemiş olması dikkat çekici eksiklikler olarak gözükmektedir.

www.hayatvarlik.com’da yayımlanan tüm yazı ve fotoğrafların her hakkı
saklıdır. Kaynak belirtilerek kullanılması için izin alınması zorunludur.
İzinsiz kısmen veya tamamen kullanılamaz.